Podatność CVE-2010-2792


Publikacja: 2010-08-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Race condition in the SPICE (aka spice-xpi) plug-in 2.2 for Firefox allows local users to obtain sensitive information, and conduct man-in-the-middle attacks, by providing a UNIX socket for communication between this plug-in and the client (aka qspice-client) in qspice 0.3.0, and then accessing this socket.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Spice-xpi 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0651.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0632.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=620350
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2181
http://www.securityfocus.com/bid/42711
http://secunia.com/advisories/41120
http://osvdb.org/67619

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top