Podatność CVE-2010-2809


Publikacja: 2010-08-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The default configuration of the <Button2> binding in Uzbl before 2010.08.05 does not properly use the @SELECTED_URI feature, which allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted HREF attribute of an A element in an HTML document.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
uzbl before 2010.08.05 user-assisted execution
Alex Legler
23.08.2010

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
UZBL -> UZBL 

 Referencje:
http://www.uzbl.org/news.php?id=29
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=621965
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=621964
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/61011
http://www.uzbl.org/bugs/index.php?do=details&task_id=240
http://www.securityfocus.com/bid/42297
http://marc.info/?l=oss-security&m=128111994317381&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=128111493509265&w=2
http://github.com/pawelz/uzbl/commit/342f292c27973c9df5f631a38bd12f14a9c5cdc2
http://github.com/Dieterbe/uzbl/commit/9cc39cb5c9396be013b5dc2ba7e4b3eaa647e975

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top