Podatność CVE-2010-2839


Publikacja: 2010-08-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SIPD in Cisco Unified Presence 6.x before 6.0(7) and 7.x before 7.0(8) allows remote attackers to cause a denial of service (stack memory corruption and process failure) via a malformed SIP message, aka Bug ID CSCtd14474.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080b43909.shtml
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2186

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top