Podatność CVE-2010-2849


Publikacja: 2010-07-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in productionnu2/nuedit.php in nuBuilder 10.04.20, and possibly other versions before 10.07.12, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the f parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
nuBuilder 10.04.20 Reflected XSS
John Leitch
27.07.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nusoftware -> Nubuilder 

 Referencje:
http://www.nubuilder.com/nubuilderwww/change.php?changelog_id=14c3d1ea2a9fab
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60137
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1726
http://www.securityfocus.com/bid/41404
http://www.osvdb.org/66005
http://secunia.com/advisories/40483
http://packetstormsecurity.org/1007-exploits/nubuilder-xss.txt
http://cross-site-scripting.blogspot.com/2010/07/nubuilder-100420-reflected-xss.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top