Podatność CVE-2010-2904


Publikacja: 2010-07-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the System Landscape Directory (SLD) component 6.4 through 7.02 in SAP NetWeaver allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) action parameter to testsdic and the (2) helpstring parameter to paramhelp.jsp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SAP NetWaver SLD 7.0/6.4 Multiple XSS
null
30.07.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver 
SAP -> System landscape directory 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1416047
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60668
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1935
http://www.osvdb.org/66640
http://www.osvdb.org/66639
http://secunia.com/advisories/40712
http://packetstormsecurity.org/1007-advisories/DSECRG-09-068.txt
http://dsecrg.com/pages/vul/show.php?id=168

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top