Podatność CVE-2010-2915


Publikacja: 2010-07-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in welcome.php in AJ Square AJ HYIP PRIME allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
AJ HYPE PRIME (id) Remote SQL Injection Vulnerability
MizoZ
03.08.2010

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ajsquare -> Aj hyip 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60589
http://www.exploit-db.com/exploits/14435
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/ajhypeprime-sql.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top