Podatność CVE-2010-2933


Publikacja: 2010-08-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in AV Scripts AV Arcade 3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the ava_code cookie to the "main page," related to index.php and the login task.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avscripts -> Av arcade 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/60799
http://www.securityfocus.com/bid/42023
http://www.exploit-db.com/exploits/14494

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top