Podatność CVE-2010-3048


Publikacja: 2020-01-16

Opis:
Cisco Unified Personal Communicator 7.0 (1.13056) does not free allocated memory for received data and does not perform validation if memory allocation is successful, causing a remote denial of service condition.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified personal communicator 

 Referencje:
http://www.fuzzmyapp.com/advisories/FMA-2010-002/FMA-2010-002-EN.xml

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top