Podatność CVE-2010-3128


Publikacja: 2010-08-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Untrusted search path vulnerability in TeamViewer 5.0.8703 and earlier allows local users, and possibly remote attackers, to execute arbitrary code and conduct DLL hijacking attacks via a Trojan horse dwmapi.dll that is located in the same folder as a .tvs or .tvc file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
TeamViewer <= 5.0.8703 DLL Hijacking Exploit (dwmapi.dll)
glafkos astalavi...
27.08.2010

Typ:

CWE-Other

Producent: Teamviewer
Produkt: Teamviewer 
Wersje:
5.0.8703
4.1.8107
3.6.5523
2.44
1.85

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/14734
http://www.securityfocus.com/archive/1/513317/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2174
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6773

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top