Podatność CVE-2010-3200


Publikacja: 2010-09-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
MSO.dll in Microsoft Word 2003 SP3 11.8326.11.8324 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and multiple-instance application crash) via a crafted buffer in a Word document, as demonstrated by word_crash_11.8326.8324_poc.doc.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Microsoft Word 2003 MSO Null Pointer Dereference Vulnerability
Aditya K Sood
22.09.2010

Typ:

CWE-Other

Producent: Microsoft
Produkt: WORD 
Wersje: 2003;

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/513679/100/0/threaded

Podobne CVE
CVE-2019-1306
A remote code execution vulnerability exists when Azure DevOps Server (ADO) and Team Foundation Server (TFS) fail to validate input properly, aka 'Azure DevOps and Team Foundation Server Remote Code Execution Vulnerability'.
CVE-2019-1305
A Cross-site Scripting (XSS) vulnerability exists when Team Foundation Server does not properly sanitize user provided input, aka 'Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability'.
CVE-2019-1303
An elevation of privilege vulnerability exists when the Windows AppX Deployment Server improperly handles junctions.To exploit this vulnerability, an attacker would first have to gain execution on the victim system, aka 'Windows Elevation of Privileg...
CVE-2019-1302
An elevation of privilege vulnerability exists when a ASP.NET Core web application, created using vulnerable project templates, fails to properly sanitize web requests, aka 'ASP.NET Core Elevation Of Privilege Vulnerability'.
CVE-2019-1301
A denial of service vulnerability exists when .NET Core improperly handles web requests, aka '.NET Core Denial of Service Vulnerability'.
CVE-2019-1300
A remote code execution vulnerability exists in the way that the Chakra scripting engine handles objects in memory in Microsoft Edge, aka 'Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1138, CVE-2019-12...
CVE-2019-1299
An information disclosure vulnerability exists when Microsoft Edge based on Edge HTML improperly handles objects in memory, aka 'Microsoft Edge based on Edge HTML Information Disclosure Vulnerability'.
CVE-2019-1298
A remote code execution vulnerability exists in the way that the Chakra scripting engine handles objects in memory in Microsoft Edge, aka 'Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2019-1138, CVE-2019-12...

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top