Podatność CVE-2010-3200


Publikacja: 2010-09-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
MSO.dll in Microsoft Word 2003 SP3 11.8326.11.8324 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and multiple-instance application crash) via a crafted buffer in a Word document, as demonstrated by word_crash_11.8326.8324_poc.doc.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Microsoft Word 2003 MSO Null Pointer Dereference Vulnerability
Aditya K Sood
22.09.2010

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> WORD 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/513679/100/0/threaded

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top