Podatność CVE-2010-3471


Publikacja: 2010-09-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Session fixation vulnerability in the Workplace (aka WP) component in IBM FileNet P8 Application Engine (P8AE) 4.0.2.x before 4.0.2.7-P8AE-FP007 allows remote attackers to hijack web sessions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Filenet p8 application engine 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/43271
http://secunia.com/advisories/41460
http://download2.boulder.ibm.com/sar/CMA/IMA/00y3y/0/readme-4027-P8AE-FP007.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top