Podatność CVE-2010-3700


Publikacja: 2010-10-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
VMware SpringSource Spring Security 2.x before 2.0.6 and 3.x before 3.0.4, and Acegi Security 1.0.0 through 1.0.7, as used in IBM WebSphere Application Server (WAS) 6.1 and 7.0, allows remote attackers to bypass security constraints via a path parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Spring Security bypass of security constraints
Ed Schaller
03.11.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Springsource spring security 
IBM -> Websphere application server 
Acegisecurity -> Acegi-security 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/514517/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/44496
http://www.springsource.com/security/cve-2010-3700
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=25015

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top