Podatność CVE-2010-3845


Publikacja: 2017-08-08   Modyfikacja: 2017-08-09

Opis:
libapache-authenhook-perl 2.00-04 stores usernames and passwords in plaintext in the vhost error log.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache authenhook project -> Apache authenhook 

 Referencje:
http://seclists.org/oss-sec/2010/q4/63
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=599712
https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=62040

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top