Podatność CVE-2010-3858


Publikacja: 2010-11-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The setup_arg_pages function in fs/exec.c in the Linux kernel before 2.6.36, when CONFIG_STACK_GROWSDOWN is used, does not properly restrict the stack memory consumption of the (1) arguments and (2) environment for a 32-bit application on a 64-bit platform, which allows local users to cause a denial of service (system crash) via a crafted exec system call, a related issue to CVE-2010-2240.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Linux Kernel 2.6.35.9 \'setup_arg_pages()\' Denial of Service Vulnerability
Roland McGrath
02.12.2010

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Linux -> Kernel 
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=1b528181b2ffa14721fb28ad1bd539fe1732c583
http://grsecurity.net/~spender/64bit_dos.c
http://www.debian.org/security/2010/dsa-2126
http://www.exploit-db.com/exploits/15619
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.36
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2010:257
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/10/21/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/10/22/4
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0958.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0004.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/520102/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/44301
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1041-1
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2011-0012.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0024
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0070
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=645222

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top