Podatność CVE-2010-3869


Publikacja: 2010-11-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Red Hat Certificate System (RHCS) 7.3 and 8 and Dogtag Certificate System allow remote authenticated users to generate an arbitrary number of certificates by replaying a single SCEP one-time PIN.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Certificate system 
Redhat -> Dogtag certificate system 

 Referencje:
https://fedorahosted.org/pki/changeset/1246
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0838.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0837.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=648883
http://www.osvdb.org/69148
http://securitytracker.com/id?1024697
http://secunia.com/advisories/42181

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top