Podatność CVE-2010-3887


Publikacja: 2010-10-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Limit Mail feature in the Parental Controls functionality in Mail on Apple Mac OS X does not properly enforce the correspondence whitelist, which allows remote attackers to bypass intended access restrictions and conduct e-mail communication by leveraging knowledge of a child's e-mail address and a parent's e-mail address, related to parental notification of unapproved e-mail addresses.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> MAIL 

 Referencje:
http://blog.kamens.us/2010/08/03/mac-os-x-mail-parental-controls-vulnerability/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top