Podatność CVE-2010-4000


Publikacja: 2010-11-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
gnome-shell in GNOME Shell 2.31.5 places a zero-length directory name in the LD_LIBRARY_PATH, which allows local users to gain privileges via a Trojan horse shared library in the current working directory.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gnome -> Gnome-shell 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=644561

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top