Podatność CVE-2010-4055


Publikacja: 2010-10-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack consumption vulnerability in solid.exe in IBM solidDB 6.5.0.3 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption and daemon crash) by connecting to TCP port 1315 and sending a packet with many integer fields, which trigger many recursive calls of a certain function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
IBM solidDB <= 6.5.0.3 Denial of Service Vulnerability
null
27.10.2010

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/62590
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2715
http://www.exploit-db.com/exploits/15261
http://securitytracker.com/id?1024597
http://secunia.com/advisories/41873
http://aluigi.altervista.org/adv/soliddb_1-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top