Podatność CVE-2010-4145


Publikacja: 2010-11-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Kisisel Radyo Script stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for sevvo/eco23.mdb.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Kisisel Radyo Script - Multiple Vulnerabilities
FuRty
03.11.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Kisisel radyo script 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/15270
http://secunia.com/advisories/41816
http://packetstormsecurity.org/1010-exploits/kisiselradyoscript-disclose.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top