Podatność CVE-2010-4176


Publikacja: 2010-12-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
plymouth-pretrigger.sh in dracut and udev, when running on Fedora 13 and 14, sets weak permissions for the /dev/systty device file, which allows remote authenticated users to read terminal data from tty0 for local users.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Kernel -> UDEV 
Fedoraproject -> Dracut 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=654935
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=654489
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3110
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3062
http://www.securityfocus.com/bid/45046
http://secunia.com/advisories/42451
http://secunia.com/advisories/42342
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/051418.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-December/051755.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top