Podatność CVE-2010-4234


Publikacja: 2010-11-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The web server on the Camtron CMNC-200 Full HD IP Camera and TecVoz CMNC-200 Megapixel IP Camera with firmware 1.102A-008 allows remote attackers to cause a denial of service (device reboot) via a large number of requests in a short time interval.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Camtron CMNC-200 IP Camera Denial of Service Vulnerability
Trustwave\'...
18.11.2010

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Tecvoz -> Cmnc-200 firmware 
Tecvoz -> Cmnc-200 
Camtron -> Cmnc-200 firmware 
Camtron -> Cmnc-200 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/15508
http://www.securityfocus.com/archive/1/514753/100/0/threaded
https://www.trustwave.com/spiderlabs/advisories/TWSL2010-006.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top