Podatność CVE-2010-4303


Publikacja: 2010-11-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 5110 and 5115, when the Linux operating system is used, uses world-readable permissions for the /etc/shadow file, which allows local users to discover encrypted passwords by reading this file, aka Bug ID CSCti54043.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Videoconferencing multiple vulnerabilities
Florent Daignier...
24.11.2010

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified videoconferencing system 5110 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5115 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5110 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5115 

 Referencje:
http://www.trustmatta.com/advisories/MATTA-2010-001.txt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_response09186a0080b56d0d.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2010/Nov/167

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top