Podatność CVE-2010-4305


Publikacja: 2010-11-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cisco Unified Videoconferencing (UVC) System 3545, 5110, 5115, and 5230; Unified Videoconferencing 3527 Primary Rate Interface (PRI) Gateway; Unified Videoconferencing 3522 Basic Rate Interfaces (BRI) Gateway; and Unified Videoconferencing 3515 Multipoint Control Unit (MCU) improperly use cookies for web-interface credentials, which allows remote attackers to obtain sensitive information by reading a (1) cleartext or (2) base64-encoded cleartext cookie, aka Bug ID CSCti54052.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Videoconferencing multiple vulnerabilities
Florent Daignier...
24.11.2010

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified videoconferencing system 3515 multipoint control unit firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3522 basic rate interface gateway firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3527 primary rate interface gateway firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3545 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5110 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5115 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5230 firmware 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3515 multipoint control unit 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3522 basic rate interface gateway 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3527 primary rate interface gateway 
Cisco -> Unified videoconferencing system 3545 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5110 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5115 
Cisco -> Unified videoconferencing system 5230 

 Referencje:
http://www.trustmatta.com/advisories/MATTA-2010-001.txt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_response09186a0080b56d0d.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2010/Nov/167

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top