Podatność CVE-2010-4313


Publikacja: 2010-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in fileman_file_upload.php in Orbis CMS 1.0.2 allows remote authenticated users to execute arbitrary code by uploading a .php file, and then accessing it via a direct request to the file in uploads/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Orbis CMS 1.0.2 Arbitrary File Upload Vulnerability
Mark Stanislav
07.12.2010

Typ:

CWE-Other

Producent: Novo-ws
Produkt: Orbis cms 
Wersje: 1.0.2;

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/15636
http://www.securityfocus.com/archive/1/514942/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/45103
http://www.uncompiled.com/2010/11/orbis-cms-arbitrary-script-execution-vulnerability-cve-2010-4313/

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top