Podatność CVE-2010-4327


Publikacja: 2011-02-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the NCP service in Novell eDirectory 8.8.5 before 8.8.5.6 and 8.8.6 before 8.8.6.2 allows remote attackers to cause a denial of service (hang) via a malformed FileSetLock request to port 524.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Novell eDirectory Malformed NCP Request Denial of Service Vulnerability
ZDI
12.02.2011

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
http://dvlabs.tippingpoint.com/blog/2011/02/07/zdi-disclosure-novell
http://securityreason.com/securityalert/8071
http://www.novell.com/support/viewContent.do?externalId=7007781&sliceId=2
http://www.securityfocus.com/archive/1/516279/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46263
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0305
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-060

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top