Podatność CVE-2010-4337


Publikacja: 2011-01-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The configure script in gnash 0.8.8 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the (1) /tmp/gnash-configure-errors.$$, (2) /tmp/gnash-configure-warnings.$$, or (3) /tmp/gnash-configure-recommended.$$ files.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Gnash 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/45102
http://www.osvdb.org/69533
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2435
http://secunia.com/advisories/48466
http://secunia.com/advisories/42416
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=605419

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top