Podatność CVE-2010-4405


Publikacja: 2010-12-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Yannick Gaultier sh404SEF component before 2.1.8.777 for Joomla! allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Anything-digital -> Sh404sef 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/45135
http://twitter.com/jeffchannell/status/8603529560195072
http://secunia.com/advisories/42430
http://dev.anything-digital.com/Forum/Announcements/9100-Urgent-sh404SEF-security-release-Joomla-1.5/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top