Podatność CVE-2010-4407


Publikacja: 2010-12-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in index.php in AlGuest 1.1c-patched allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) nome (nickname), (2) messaggio (message), and (3) link (homepage) parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Multiple XSS in Alguest
Aliaksandr Harts...
07.12.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Alberto pittoni -> Alguest 

 Referencje:
http://evuln.com/vulns/151/summary.html
http://packetstormsecurity.org/files/view/96297/alguest-xss.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/514960/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/45140

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top