Podatność CVE-2010-4456


Publikacja: 2011-01-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Java System Communications Express 6.2 and 6.3 allows remote attackers to affect integrity via unknown vectors related to Web Mail.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system communications express 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64815
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0157
http://www.securityfocus.com/bid/45896
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2011-194091.html
http://secunia.com/advisories/42990
http://osvdb.org/70586

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top