Podatność CVE-2010-4741


Publikacja: 2011-02-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in MDMUtil.dll in MDMTool.exe in MDM Tool before 2.3 in Moxa Device Manager allows remote MDM Gateways to execute arbitrary code via crafted data in a session on TCP port 54321.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
MOXA -> Device manager 
MOXA -> Mdm tool 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-10-301-01A.pdf
http://www.kb.cert.org/vuls/id/MORO-8D9JX8
http://www.kb.cert.org/vuls/id/237495
http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=2669
http://reversemode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top