Podatność CVE-2010-4742


Publikacja: 2011-02-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in a certain ActiveX control in MediaDBPlayback.DLL 2.2.0.5 in the Moxa ActiveX SDK allows remote attackers to execute arbitrary code via a long PlayFileName property value.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
MOXA -> Activex sdk 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/68986
http://www.metasploit.com/modules/exploit/windows/fileformat/moxa_mediadbplayback
http://reversemode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top