Podatność CVE-2010-4753


Publikacja: 2011-03-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in LightNEasy.php in LightNEasy 3.2.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the id parameter, which is not properly handled in a forced SQL error message.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lightneasy -> Lightneasy 

 Referencje:
http://www.lightneasy.org/punbb/viewtopic.php?id=1207
http://secunia.com/advisories/42391
http://holisticinfosec.org/content/view/168/45/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top