Podatność CVE-2010-4782


Publikacja: 2011-04-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in list.asp in Softwebs Nepal (aka Ananda Raj Pandey) Ananda Real Estate 3.4 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) city, (2) state, (3) country, (4) minprice, (5) maxprice, (6) bed, and (7) bath parameters, different vectors than CVE-2006-6807.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ananda Real Estate \"list.asp\" Multiple SQL Injection Vulnerabilities
underground-stoc...
08.04.2011

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softwebsnepal -> Ananda real estate 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/45146
http://www.exploit-db.com/exploits/15661
http://securityreason.com/securityalert/8185
http://secunia.com/advisories/23506
http://packetstormsecurity.org/files/view/96305/anandarealestate-sql.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top