Podatność CVE-2010-4816


Publikacja: 2021-06-22

Opis:
It was found in FreeBSD 8.0, 6.3 and 4.9, and OpenBSD 4.6 that a null pointer dereference in ftpd/popen.c may lead to remote denial of service of the ftpd service.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
https://seclists.org/oss-sec/2011/q3/284
https://seclists.org/fulldisclosure/2010/Mar/117
https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=144761

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top