Podatność CVE-2010-4871


Publikacja: 2011-10-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in SmartFTP before 4.0 Build 1142 allows attackers to have an unknown impact via a long filename.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Smartftp -> Smartftp 

 Referencje:
http://smartftp.com/forums/index.php?/topic/16425-smartftp-client-4-0-change-log
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/63113

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top