Podatność CVE-2010-4874


Publikacja: 2011-10-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in users.php in NinkoBB 1.3 RC5 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) first_name, (2) last_name, (3) msn, or (4) aim parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
NinkoBB XSS
htbridge
10.10.2011

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ninkobb -> Ninkobb 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.org/1010-exploits/ninkobb-xss.txt
http://securityreason.com/securityalert/8430
http://www.exploit-db.com/exploits/15330
http://www.htbridge.ch/advisory/xss_in_ninkobb.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/514527/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/44462
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/62815

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top