Podatność CVE-2010-4905


Publikacja: 2011-10-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in article_details.php in Softbiz Article Directory Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the sbiz_id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Softbizscripts -> Article directory script 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/14910
http://secunia.com/advisories/41301
http://osvdb.org/67826

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top