Podatność CVE-2010-5076


Publikacja: 2012-06-29

Opis:
QSslSocket in Qt before 4.7.0-rc1 recognizes a wildcard IP address in the subject's Common Name field of an X.509 certificate, which might allow man-in-the-middle attackers to spoof arbitrary SSL servers via a crafted certificate issued by a legitimate Certification Authority.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nokia -> QT 
Digia -> QT 

 Referencje:
http://qt.gitorious.org/qt/qt/commit/846f1b44eea4bb34d080d055badb40a4a13d369e
http://qt.gitorious.org/qt/qt/commit/5f6018564668d368f75e431c4cdac88d7421cff0
https://bugreports.qt-project.org/browse/QTBUG-4455
http://www.westpoint.ltd.uk/advisories/wp-10-0001.txt
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1504-1
http://secunia.com/advisories/49895
http://secunia.com/advisories/49604
http://secunia.com/advisories/41236
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0880.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top