Podatność CVE-2010-5189


Publikacja: 2012-08-26

Opis:
Blue Coat ProxySG before SGOS 4.3.4.1, 5.x before SGOS 5.4.5.1, 5.5 before SGOS 5.5.4.1, and 6.x before SGOS 6.1.1.1 allows remote authenticated users to execute arbitrary CLI commands by leveraging read-only administrator privileges and establishing an HTTPS session.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bluecoat -> SGOS 
Bluecoat -> Proxysg 
Bluecoat -> Proxysg sg210-10 
Bluecoat -> Proxysg sg210-25 
Bluecoat -> Proxysg sg210-5 
Bluecoat -> Proxysg sg510-10 
Bluecoat -> Proxysg sg510-20 
Bluecoat -> Proxysg sg510-25 
Bluecoat -> Proxysg sg510-5 
Bluecoat -> Proxysg sg810-10 
Bluecoat -> Proxysg sg810-20 
Bluecoat -> Proxysg sg810-25 
Bluecoat -> Proxysg sg810-5 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-10 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-20 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-5 

 Referencje:
https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA45

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top