Podatność CVE-2010-5192


Publikacja: 2012-08-26   Modyfikacja: 2012-08-27

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Java Management Console in Blue Coat ProxySG before SGOS 4.3.4.1, 5.x before SGOS 5.4.5.1, 5.5 before SGOS 5.5.4.1, and 6.x before SGOS 6.1.1.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bluecoat -> SGOS 
Bluecoat -> Proxysg 
Bluecoat -> Proxysg sg210-10 
Bluecoat -> Proxysg sg210-25 
Bluecoat -> Proxysg sg210-5 
Bluecoat -> Proxysg sg510-10 
Bluecoat -> Proxysg sg510-20 
Bluecoat -> Proxysg sg510-25 
Bluecoat -> Proxysg sg510-5 
Bluecoat -> Proxysg sg810-10 
Bluecoat -> Proxysg sg810-20 
Bluecoat -> Proxysg sg810-25 
Bluecoat -> Proxysg sg810-5 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-10 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-20 
Bluecoat -> Proxysg sg9000-5 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1024503
http://www.securityfocus.com/bid/43675
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2562
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/62240
https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA47

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top