Podatność CVE-2010-5219


Publikacja: 2012-09-06

Opis:
Untrusted search path vulnerability in SmartFTP 4.0.1140.0 allows local users to gain privileges via a Trojan horse dwmapi.dll file in the current working directory, as demonstrated by a directory that contains a .txt, .html, or .mpg file. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SmartFTP 4.0.1140.0 DLL Hijacking Exploit (dwmapi.dll)
anT!-Tr0J4n
14.10.2010

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Smartftp -> Smartftp 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/41808
http://packetstormsecurity.org/1010-exploits/smartftp4-dllhijack.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top