Podatność CVE-2010-5265


Publikacja: 2012-09-07

Opis:
Untrusted search path vulnerability in SmartSniff 1.71 allows local users to gain privileges via a Trojan horse wpcap.dll file in the current working directory, as demonstrated by a directory that contains a .cfg or .ssp file. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
SmartSniff DLL Hijacking Exploit (wpcap.dll)
anT!-Tr0J4n
17.09.2012

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nirsoft -> Smartsniff 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/41580
http://packetstormsecurity.org/1009-exploits/smartsniff-dllhijack.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top