Podatność CVE-2010-5282


Publikacja: 2012-11-26   Modyfikacja: 2012-11-27

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in OpenText ECM (formerly Livelink ECM) 9.7.1 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) viewType and (2) sort parameters in a browse action to livelink/livelink; and the (3) nodeid, (4) setctx, and (5) support parameters to livelinkdav/nodes/OOB_DAVWindow.html.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenText LiveLink 9.7.1 cross site request forgeryd cross site scripting
Alejandro Ramos
25.09.2010

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Livelink ecm 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2010-09/0359.html
http://packetstormsecurity.org/1009-exploits/opentext-xsrfxss.txt
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/62056

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top