Podatność CVE-2011-0065


Publikacja: 2011-05-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Use-after-free vulnerability in Mozilla Firefox before 3.5.19 and 3.6.x before 3.6.17, and SeaMonkey before 2.0.14, allows remote attackers to execute arbitrary code via vectors related to OBJECT's mChannel.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Firefox 3.6.16 OBJECT mChannel Remote Code Execution Exploit (DEP bypass)
Rh0[at]z1p.biz
08.08.2011
High
Mozilla Firefox 3.6.16 mChannel use after free vulnerability
metasploit
12.08.2011
High
Mozilla Firefox 3.6.16 mChannel Object Use After Free Exploit (Win7)
mr_me
16.08.2011

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Seamonkey 

 Referencje:
http://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100144158
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:14142
http://securityreason.com/securityalert/8326
http://securityreason.com/securityalert/8331
http://securityreason.com/securityalert/8340
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2227
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2228
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2235
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:079
http://www.mozilla.org/security/announce/2011/mfsa2011-13.html
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=634986

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top