Podatność CVE-2011-0404


Publikacja: 2011-01-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in NetSupport Manager Agent for Linux 11.00, for Solaris 9.50, and for Mac OS X 11.00 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long control hostname to TCP port 5405, probably a different vulnerability than CVE-2007-5252.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NetSupport Manager Agent Remote Buffer Overflow
Luca Carettoni
15.01.2011

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netsupport -> Netsupport manager agent 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64546
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0062
http://www.securitytracker.com/id?1024943
http://www.securityfocus.com/bid/45728
http://www.ikkisoft.com/stuff/netsupport_linux.txt
http://www.exploit-db.com/exploits/16838
http://www.exploit-db.com/exploits/15937
http://secunia.com/advisories/42794
http://osvdb.org/70408
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2011-01/0090.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top