Podatność CVE-2011-0454


Publikacja: 2011-03-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in the PPP Access Concentrator (PPPAC) on the SEIL/x86 with firmware 1.00 through 1.61, SEIL/B1 with firmware 1.00 through 3.11, SEIL/X1 with firmware 1.00 through 3.11, SEIL/X2 with firmware 1.00 through 3.11, SEIL/Turbo with firmware 1.80 through 2.10, and SEIL/neu 2FE Plus with firmware 1.80 through 2.10 might allow remote attackers to execute arbitrary code via a PPPoE packet.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
10/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IIJ -> Seil/b1 firmware 
IIJ -> Seil/neu 2fe plus firmware 
IIJ -> Seil/turbo firmware 
IIJ -> Seil/x1 firmware 
IIJ -> Seil/x2 firmware 
IIJ -> Seil/x86 firmware 
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/neu 2fe plus 
IIJ -> Seil/turbo 
IIJ -> Seil/x1 
IIJ -> Seil/x2 
IIJ -> Seil/x86 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/65672
http://www.seil.jp/support/security/a01001.html
http://www.securityfocus.com/bid/46598
http://secunia.com/advisories/43494
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2011-000014
http://jvn.jp/en/jp/JVN88991166/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top