Podatność CVE-2011-0465


Publikacja: 2011-04-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
xrdb.c in xrdb before 1.0.9 in X.Org X11R7.6 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in a hostname obtained from a (1) DHCP or (2) XDMCP message.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
X -> X11 
Matthias hopf -> XRDB 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=680196
http://lists.freedesktop.org/archives/xorg-announce/2011-April/001636.html
http://lists.freedesktop.org/archives/xorg-announce/2011-April/001635.html
http://cgit.freedesktop.org/xorg/app/xrdb/commit/?id=1027d5df07398c1507fb1fe3a9981aa6b4bc3a56
https://lwn.net/Articles/437150/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/66585
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0975
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0966
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0929
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0906
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0889
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0880
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1107-1
http://www.securitytracker.com/id?1025317
http://www.securityfocus.com/bid/47189
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0433.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0432.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:076
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2213
http://slackware.com/security/viewer.php?l=slackware-security&y=2011&m=slackware-security.465748
http://secunia.com/advisories/44193
http://secunia.com/advisories/44123
http://secunia.com/advisories/44122
http://secunia.com/advisories/44082
http://secunia.com/advisories/44040
http://secunia.com/advisories/44012
http://secunia.com/advisories/44010
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2011-04/msg00002.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2011-April/057928.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top