Podatność CVE-2011-0613


Publikacja: 2011-05-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in RoboHelp 7 and 8, and RoboHelp Server 7 and 8, allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, related to (1) wf_status.htm and (2) wf_topicfs.htm in RoboHTML/WildFireExt/TemplateStock/.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adobe -> Robohelp 
Adobe -> Robohelp server 

 Referencje:
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-09.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top