Podatność CVE-2011-0647


Publikacja: 2011-02-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The irccd.exe service in EMC Replication Manager Client before 5.3 and NetWorker Module for Microsoft Applications 2.1.x and 2.2.x allows remote attackers to execute arbitrary commands via the RunProgram function to TCP port 6542.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC Replication Manager Command Execution
Davy Douhine
23.10.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Networker module 
EMC -> Replication manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/516260
http://www.securityfocus.com/archive/1/516282/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/46235
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0304
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-061/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/65205

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top