Podatność CVE-2011-0649


Publikacja: 2011-02-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in TIBCO Rendezvous 8.2.1 through 8.3.0, Enterprise Message Service (EMS) 5.1.0 through 6.0.0, Runtime Agent (TRA) 5.6.2 through 5.7.0, Silver BPM Service before 1.0.4, Silver CAP Service vebefore 1.0.2, and Silver BusinessWorks Service 1.0.0, when running on Unix systems, allow local users to gain root privileges via unknown vectors related to SUID and (1) Rendezvous Routing Daemon (rvrd), (2) Rendezvous Secure Daemon (rvsd), (3) Rendezvous Secure Routing Daemon (rvsrd), and (4) EMS Server (tibemsd).

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Enterprise message service 
Tibco -> Rendezvous 
Tibco -> Runtime agent 
Tibco -> Silver bpm service 
Tibco -> Silver businessworks service 
Tibco -> Silver cap service 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/65105
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0269
http://www.tibco.com/multimedia/rv_ems_security_advisory_20110201_tcm8-13185.txt
http://www.securityfocus.com/bid/46104
http://secunia.com/advisories/43174
http://secunia.com/advisories/43160

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top